Vejledning på Gøglerskolen

Du får en personlig vejleder.

I løbet af den første måned laver du en plan for forløbet.
Her tager du stilling til din nuværende og fremtidige situation, med særlig vægt på job og uddannelse.
Du vil løbende have samtaler med din vejleder.

På det personlige område:

  • Få overblik over dine ressourcer og dine udfordringer.

Job og uddannelse:

  • Hvilke ønsker og drømme har du?
  • Hvad er dine ønsker i forhold til praktik, arbejde og uddannelse?
  • Hvor ligger dine kompetencer, hvad er du god til?
  • Planer og målsætning vil løbende blive justeret.

Vejledning indgår desuden som en del af den daglige undervisning.

Hvornår er vejledningen en succes?

  • Når du udvilker dig positivt i forhold til dine styrker og svagheder.
  • Når du flytter dig i forhold til uddannelse og arbejdsmuligheder.

Vi tilbyder:

Meritgivende kombinationsforløb af 2-5 ugers varighed på:

  • Aarhus Business College
  • SOSU Aarhus
  • Aarhus Tech

Rygestopkonsulent: Lone Andersen
Misbrugsrådgiver: Gitte Møller

Under Carpe Diem kan du læse om skolens særlige vejlednings- og opkvalificeringsforløb.