UDSLUSNINGSSTRATEGI

Gøglerskolens udslusningsstrategi er under videreudvikling.

Med udgangspunkt i den enkelte elevs behov og ressourcer udarbejder eleven sammen med linjens lærer og vejleder en forløbsplan, som stiller udfordringer til den enkeltes mål med forløbet.

For at opnå bedst mulig udslusning for den enkelte elev afdækkes elevens kompetencer, såvel fagligt som socialt og personligt. Endvidere afdækkes uddannelses- og erhvervsønsker.

Vejledning og evaluering med linjens lærer og vejleder foregår løbende, og med udgangspunkt i forløbsplanen afdækkes eventuelle problemer og aftales nye udfordringer og mål.

Skolens vejleder står for det overordnede og koordinerende vejledningsarbejde og har på vejlederniveau etableret et godt samarbejde med kommunens uddannelsesinstitutioner. Derudover er der gode muligheder for praktikforløb ved såvel private som offentlige arbejdsgivere i kommunen.

Vejlederne i UU Århus samt eventuelle andre kontaktpersoner orienteres om den enkelte elevs videre forløb. I nogle tilfælde vil netværkspersonerne omkring den enkelte elev være med til samtale på skolen i forløbet eller inden udslusning.

Udslusningsstatistik 1. oktober 2015 - 30. september 2016:

AktivitetAntal i alt%
EUD4314,48
PBE10,34
EGU31,01
KUU155,05
Beskæftigelse på ord. vilkår124,04
Beskæftigelse med tilskud82,69
Gymnasial udd.4214,14
Grundskole206,73
10. klasse62,02
Anden uddannelse186,06
Kommunal tilbud196,40
Frafald u. kendt perspektiv7725,93
Andet3311,11
   
   
Totaler327100%