SAMARBEJDSPARTNERE

En oversigt over udvalgte af skolens samarbejdspartnere:

- med de tre ovennævnte institutioner arrangeres meritgivende kombinationsforløb