Om gøgler produktionsskolen

Hvem kan deltage?

Gøgler Produktionsskolen er et tilbud om et undervisningsforløb baseret på praktisk arbejde og produktion, til unge under 25 år. Man kan gå på skolen hvis man endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse, eller hvis man har afbrudt en ungdomsuddannelse.
Opholdet på Gøglerskolen er ikke formelt kompetencegivende.
Tal eventuelt med din sagsbehandler og/eller ungdomsvejleder, om det er noget for dig. Du skal have en målgruppevurdering fra din Ungdoms-Uddannelses-Vejleder (UU Vejleder).

Hvornår og hvor længe?

Du bestemmer selv, hvornår du vil begynde, og hvornår du har lært nok – og gerne vil stoppe igen.
Du kan dog højst være tilknyttet Gøgler Produktionsskolen ét år.
Mens du går her, kan du skifte mellem de forskellige linjer og projekter – efter nærmere aftale med holdet og underviserne. Til gengæld forventer vi, at du deltager aktivt i den tid, du er her. Den daglige mødetid er mellem kl. 8.30 – 15.00.

Hvad med økonomien?

Du får skoleydelse når du går på Gøgler Produktionsskolen.

Ydelsen gælder for alle elever optaget efter 1. januar 2017, og udgør fra og med 1. januar 2019:

Hvis du er under 18 år får du brutto 366,- kr. pr. uge.
Hvis du er hjemmeboende og over 18 år får du brutto 634,- kr. pr. uge.
Hvis du er udeboende og over 18 år får du brutto 1.471,- kr. pr. uge.

(Husk: Brutto er før, der trækkes skat!)
Alle takster er oplyst udfra ministeriets takstkatalog, og i samarbejde med Produktionsskoleforeningen. Der kan være mindre tilpasninger på vej, i forbindelse med at lov om produktionsskoler skal tilpasses den nye finanslov.

Kan jeg få støtte til min transport?

Du kan søge om at få rabat på den daglige transport til din skole, hvis du er elev på Gøglerskolen. www.ungdomskort.dk

For at kunne søge godkendelse i trin 1 skal du både være optaget og indskrevet på skolen. Giv vejlederen på din linje besked om, at du skal søge ungdomskort.

Skolen kommer automatisk frem i trin 1, når du er indskrevet på skolen. Vent med at søge, til indskrivningen er på plads.
Når du er godkendt i trin 1, skal du bestille i trin 2. Du får kortet tilsendt med posten cirka 14 dage efter, du har bestilt det.