PERSONDATAPOLITIK

Senest opdateret: 25/5-2018

1. Personoplysninger
Personoplysninger afgivet til Gøgler Produktionsskolen (Gøglerskolen)  er beskyttet af den til enhver tid gældende lovgivning, herunder persondataloven samt databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven med ikrafttræden pr. 25. maj 2018. Gøglerskolen indsamler oplysninger om elever, medarbejdere, samarbejdspartnere og andre som er interesserede i at følge skolens arbejde. De omhandlede oplysninger omfatter følgende afhængigt af kategorien af registrerede:
• Navn(e)
• Kontaktoplysninger (herunder mail, mobil web, post etc)
• Bankinfo og kontonumre
• CPR-numre (indsamles og behandles kun til opfyldelse af bogførings- og skatteretlige lovkrav og offentliggøres ikke)
Gøglerskolen har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter indsamlet persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

2. Dataansvarlige og databehandlere
Dataansvarlig er Gøgler Produktionsskolen, Klosterport 4, 8000 Aarhus C, CVR-nr. 15114509. Som dataansvarlig har Gøglerskolen ansvaret for at indsamle, opbevare og behandle oplysningerne om dig i overensstemmelse med persondataloven samt databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven med ikrafttræden pr. 25. maj 2018.
Gøglerskolen’s databehandlere foretager behandling af personoplysninger, som var det Gøglerskolen selv der forestod behandlingen i henhold til databehandleraftalen, som er indgået med databehandleren. Gøglerskolen’s databehandlere har ligeledes i henhold til databehandleraftalen tavshedspligt. Følgende databehandlere behandler data på vegne af Gøglerskolen:
• Nordplaner (elevernes forøbsplaner mv)
• Navision/Lønsystem  (både medarbejderes og elevers løn)
• Dataløn/PersonaleGuiden, (både medarbejderes og elevers løn)
• Safi.dk (Web- og Mail-hotel)
• STIL (Styrelsen for It og Læring)

• m.fl. (på vej)

 1. Formål med indsamlingen
  Der indsamles oplysninger til følgende formål:
  • Videregivelse af oplysninger til ,
  • Afrapportering til offentlige og private organisationer, der har støttet Gøglerskolen økonomisk, herunder EU, Regionerne og kommunerne, herunder især Aarhus Kommune og Undervisningsministeriet.
  • opfyldelse af lovkrav,
  • Offentliggørelse på Gøglerskolen’s hjemmeside i informations-øjemed og med henblik på markedsføring,
  • Udsendelse af nyhedsbreve fsv. angår personer tilmeldt Gøglerskolen’s nyhedsbrev via hjemmesiden.
  • etc

  Gøglerskolen behandler alene persondata, der er nødvendige og relevante i forhold til de ovenfor definerede formål, ligesom det løbende kontrolleres at de behandlede persondata ikke er urigtige eller vildledende.
  Persondata slettes af Gøglerskolen, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, der udgjorde grundlaget for indsamlingen.

  4. Cookies
  4.1. Hvad er en cookie?
  Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten.
  En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser. Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.
  Denne hjemmeside anvender cookies, men du får information om, at vi sætter cookies, inden de sættes.
  4.2. Cookies til statistik
  Vi anvender Google Analytics til at samle statistik om brugerens adfærd på hjemmesiden. Informationerne bruger vi til at forstå brugernes adfærdsmønstre, så vi bedst muligt kan præsentere den relevante information for vores brugere.
  4.3. Afvis eller slet cookies
  Du kan altid afvise eller slette cookies på din computer via indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du bruger. Du skal dog være opmærksom på, at hjemmesiden ikke kan huske de valg, du foretager, hvis du afviser cookies.
  4.4. Cookies fra vores samarbejdspartnere
  Vores samarbejdspartnere, Facebook og Google anvender ligeledes cookies – de såkaldte tredjeparts-cookies. Formålet med denne type cookies er at sikre levering af målrettede online-annoncer.
  Læs mere om cookieregler på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

  5. Rettigheder for dig som registreret
  Persondataloven giver dig som registreret følgende rettigheder:
  • Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for elektronisk databehandling (§§ 28 og 29), som opfyldt ved nærværende
  • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk (§ 31)
  • Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§ 35)
  • Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen (§ 37)
  Du kan læse mere om persondatalovgivningen på www.datatilsynet.dk, samt ved direkte henvendelse til Datatilsynet.
  Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til:
  Datatilsynet, Borgergade 28,5
  1300 København K 
  Tlf.: 33 19 32 00, Fax: 33 19 32 18
  Mail: dt@datatilsynet.dk

  6. Kontaktpersoner hos Gøglerskolen
  Mads Bischoff
  It-artist
  E-mail: mads@goglerskolen.dk
  Telefon: +45 2115 8837

  P.C. Asmussen
  Forstander
  E-mail: pc@goglerskolen.dk
  Telefon: +45 2925 6021