Virksomhedsplan 2017

Vi vil i 2017 sætte fokus på:

1) Udflytning af dele af skolen til Gellerup
2) Nye strategier for markedsføring af skolen
3) Mere krop og bevægelse på alle linjer
4) Færre og mere professionelle vejledere
5) KUU – en succeshistorie
6) Systematisering af MUS-samtaler
7) Samarbejdsudvalg (SU) og arbejdsmiljøudvalg (AMU)
8) Professionalisering
9) Øget inddragelse af bestyrelsen
10) Økonomisk status
11) Uddannelse
12) Samarbejde med ungdommens uddannelsesvejledning (UU)
13) Samarbejde med produktionsskolerne
14) Andre projekter

1)
Udflytning til Gellerup(?):
Gøglerskolen er blevet inviteret til at flytte ind i det nye ”Cirkhus”, der er på tegnebordet på den nye IdrætsCampus i Gellerup. Tidshorisonten er 3 – 5 år.
Det er ideen, at vi skal dele lokaler med Cirkus Tværs. Pointen med dette er, at det kan give synergi mellem de to projekter. Vi kan dele de samme lokaler, da vi langt hen ad vejen har de samme behov for gulve, loftshøjde mm. Dette er muligt, fordi vores elever går hjem når Cirkus Tværs møder ind. Cirkhuset tænkes endvidere at skulle rumme klatreklub, fodboldklub, mm.
Spørgsmålet er naturligvis, hvordan tror vi Gellerup ser ud om 3-5 år? Og om vi tror, vi vil kunne trække elever ud til den berygtede bydel(?). Man skal forestille sig en bydel med netbane, rambla, ny svømmehal, mm. Denne invitation kan blive det helt store scoop for skolen, men det kan også være det modsatte. Tidsmæssigt vil det falde sammen med at kontrakten på vores lokaler på Ceres Allé udløber.

2)
Markedsføring:
Vi vil intensivere vores markedsføring af skolen gennem større synlighed på de sociale medier, herunder bedre billedmateriale. Vi vil overveje at ændre skolens navn, logo og hjemmeside. Vi vil være mere synlige og udadvendte med vores aktiviteter. Vi vil blandt andet lave flere workshops på efterskoler, flere fællesarrangementer, forestillinger, markedsdage og events ude i byen.

3)
Krop og bevægelse:
Vi vil udvikle fælles opvarmning (krop, dans, sang) for alle linjer flere gange om ugen på skolens centrale adresser.

4)
Vejledning:
Vi vil give vejledningen et kvalitativt løft, således at det kun varetages af uddannede vejledere. Vi vil centralisere vejledningen på færre hænder, således at vi ikke bruger mange medarbejdertimer på, at et stort antal personer skal sætte sig ind i det samme stof.

5)
KUU ( den kombinerede ungdomsuddannelse):
KUU har været en stor succes på Gøglerskolen. Vi har pt 51 elever på vore 2 årgange, på de to linjer Kultur Pilot og Service Pilot. Vi vil fortsætte udviklingen af begge linjer med særlig vægt på innovation, igangsætteri og praktikker.

6)
MUS:
For at udnytte skolens ressourcer bedre, og give ledelsen større indblik i den enkelte medarbejders ansvarsområder, vil MUS-samtaler blive systematiseret.
MUS for skolens ledelse afholdes mindst en gang om året med bestyrelsens formand eller næstformand.

7)
SU og AMU:
En del af debatten og beslutningerne vil blive flyttet fra de selvstyrende teams, personalemøderne og personaledagene til samarbejdsudvalgsmøderne, arbejdsmiljøudvalgene og ledelsesteamet. Møder i samarbejdsudvalg, arbejdsmiljøudvalg og ledelsesteam vil fremover blive lagt efter kl 15.00
Sammensætning af SU:
Skolens tillidsmand; tre medarbejdere: en fra Street, en fra Klosterport, en fra AMU; 2 fra ledelsen. Medarbejderne vælges på p-klubmødet.
Sammensætning af AMU:
tre medarbejdere: en fra Street (fysisk miljø), en fra Klosterport (fysisk miljø), en fra en hvilken somhelst adresse (psykisk arbejdsmiljø). Desuden er ledelse og tillidsmand fødte medlemmer.
Medlemmerne vælges ud fra disse kriterier på P-klub mødet.

8)
Professionalisering:
Skolen vil blive professionaliseret på en række funktioner, herunder større IT-sikkerhed, juridisk assistance mm.

9)
Bestyrelsen:
Den samlede bestyrelse indgår mere aktivt i promovering af skolen. Bestyrelsen inddrages mere i skolens drift. Herunder nedsættes et ad hoc-udvalg til at følge skolens økonomiske situation, herunder elevindtag, nedskæringer på finansloven, momsskattesag. Udvalget består af bestyrelsens formand, næstformand og skolens leder. Bestyrelsen indgår mere aktivt i skolens budgetter.

10)
Økonomi:
Grundet regeringens fortsatte nedskæringer på 2%, svingende elevtal og et par ”DARK HORSES” (momsskattesagen og trusler om at tage vores skoleydelse på finansloven) vil vi holde skarpt øje med behovet for yderligere besparelser. Ikke mindst fordi vi netop nu står til at komme ud af 2016 med et underskud på 2 mill.
Vi har i årets løb flere gange måttet ændre i forventningerne til økonomien, primært grundet to langtidssygemeldinger, hvilket vi har anslået til et underskud på 500.000 kr. Hovedet på sømmet har været at eleverne er kommet meget langsomt her i efteråret, og nu kan vi se at vi kommer ud med et underskud på ca. 20 årselever, svarende til et underskud på ca. 1.500.000 kr. Altså i alt et underskud på ca. 2 mill. Dette har bevirket, at vi har foretaget to afskedigelser, to genplaceringer (vi havde to jobåbninger), og sat to ansatte ned i tid (30 timer). Vi mener således at have vist rettidig omhu, selv om man altid kan diskutere, nøjagtig hvornår man skal gribe ind. Sidste år på denne tid troede vi, at vi kom ud med et underskud på 800.000 kr. men endte op med et underskud på 116.000 kr. Det har således også været os magtpåliggende ikke at gribe ind for tidligt. Det vil dog vare et stykke tid før besparelserne slår igennem, så i værste fald kan det give et underskud på 3 mill. fordelt over 2016 og 2017. Det vil efterlade os med et samlet underskud på 3 mill. og en egenkapital på 3 mill. Det vil være et vigtigt mål at få egenkapitalen op på 5 mill. igen over de næste par år.

11)
Uddannelsesstrategi:
Vi har afsluttet vores store to-årige uddannelsesprojekt sammen med Go’ Proces. Vi vil fortsætte den almindelige opkvalificering med mindre kurser på vores p-dage med fokus på emner som mentalisering, to-sprogede elever, markedsføring af skolen, mm.

12)
UU:
Vores samarbejde med UU vil blive fortsat udbygget, blandt andet i forhold til samarbejdet omkring KUU og vores butikslinje.

13)
Produktionsskolerne:
Samarbejdet med produktionsskolerne i Aarhus (Aarhus- og Egå produktionsskoler) vil blive fortsat og udbygget, blandt andet i form af fælles personaledag og samarbejde om KUU.

14)
Andre projekter:
Vi vil i 2017 indgå i forskellige arrangementer, blandt andet den store åbning af Børne- og UngdomsKulturby 2017 i Musikhuset, international konference om innovation, Gelleraps, Cirkus Beirut, UngdomsteaterFestival sammen med UngdomsKulturHuset, mm.

Vi ser frem til et spændende og udfordrende år.

Alt godt, Christian, PC og Karin, November 2016