OM SKOLEN

Om Gøglerproduktionsskolens pædagogiske grundlag og formål

Skolens pædagogik:

Vi tager udgangspunkt i gøgler- og håndværkertraditionens filosofi om selvhjulpethed og fokusering på muligheder frem for begrænsninger.

Fra cirkus- og teaterverdenen har vi hentet et pædagogisk udgangspunkt, der forener det legende og kreative med orden og disciplin.
Skolens pædagogik er i sit udgangspunkt uddannelses- og arbejdsmarkedsorienteret, og lægger stor vægt på at skelne mellem realistiske og urealistiske fremtidsdrømme.
Skolen lægger stor vægt på både proces og produkt, og vægter en klar skelnen mellem på den ene side øvelser, træning, arbejdsdemonstration, og på den anden side et egentligt professionelt produkt.
Skolen tager udgangspunkt i elevens ressourcer og tilstræber så høj en grad af succesoplevelser som muligt.
Skolens pædagogik har som mål at forene kropslig og håndværksmæssig kunnen med teoretiske færdigheder og kompetencer.
Skolens pædagogik tager udgangspunkt i ”det hele menneske”, det vil sige en bevidst træning i at fungere som enkeltindivid, socialt individ og samfundsborger.

Vi tilstræber et forløb for hver enkelt kursist bygget op over modellen:

 • Åbne op for dig selv
 • Åbne op i gruppen
 • Åbne op til samfundet

Skolens formål:

 • at styrke elevernes selvværd og personlige styrke – herunder også fysisk selvværd og overskud til at grine af sig selv og verden omkring sig.
 • at give eleven nye kompetencer og sikre, at alle grundlæggende færdigheder (dansk, matematik, engelsk og samfundsfag) er på højest mulige niveau.
 • at give eleven lyst, mod og personligt overskud til at tage arbejde og uddannelse.
 • at styrke den enkeltes sociale kompetencer.
 • at styrke forståelsen for egen og andres kultur.
 • at give den enkelte lyst til at deltage aktivt i samfundets processer – gennem kulturaktiviteter, debat, medieproduktion og events.
 • at styrke den enkeltes lyst til at anvende genbrugsmaterialer, se muligheder og ressourcer i affald frem for begrænsninger, og styrke den enkeltes økologiske bevidsthed.
 • at styrke kulturlivet i Århus og samarbejdet på kryds og tværs af institutioner og kulturer i byen.
 • at styrke samarbejdet mellem kultur og erhverv i Region Midtjylland.
Forside2018

Gøglerskolens folder 2018

Her kan du hente skolens folder som printvenlig PDF

Hvad er det med “Den Forberedende GrundUddannelse” FGU?
– Fra August 2019, vil alle produktionsskoler være en del af den nye samlede uddannelse FGU. Produktionsskoleforeningen har udarbejdet em lille folder som forklarer mere om hvad der vil ske.  Download folderen som PDF