Mentor

Mentorordningen er et tilbud til elever, som har særlige udfordringer i forbindelse med deres forløb på Gøglerskolen. Det kan både være i en periode, eller under hele forløbet.

 

En mentor er en erfaren, professionel person, som gennem samtale og vejledning kan støtte dig med afklaring af forhold omkring din personlige trivsel.
Mentoren har tavshedspligt, men samarbejder med din linjelærer og vejleder på skolen, for at kunne give dig den bedst mulige støtte.
Mentoren kan også hjælpe dig med at finde andre støttemuligheder og med forældresamtaler.

 

Du kan allerede ved skolestart bede om mentorstøtte. Du kan snakke med din linjelærer eller vejleder om det. Og du er selvfølgelig altid velkommen til selv at opsøge mentor.

Medarbejdere

Jens E. Mortensen: Mentor

Mentor.

Beskrivelse

Personligt støttende samtaler.