En skaber-linje på Gøglerskolen!

 

På Makerspace lærer du både at bruge hovedet og hænderne. På linjen er der undervisning i både dansk, matematik og i praktisk arbejde. Vi arbejder, bygger, afprøver, finder på, skaber, udvikler og deler nye idéer til ting, der kan sættes i produktion.

Produktion
Vores LASERCUTTER er omdrejningspunktet for en stor del af vores undervisning. Vi bruger den i forhold til idé- og produktudvikling med henblik på salg eller produktion af egne projekter. Du får gennem it-undervisning kendskab til programmet Adobe Illustrator, som er nødvendigt for at kunne bruge lasercutteren

Vi benytter ofte vores lasercutter, men linjen har også et træ- og metalværksted. Desuden arbejder vi med følgende på vores Makerspace:

  • Airbrush
  • Vinylskærer
  • Badgemaskine
  • Lodning og elektronikarbejde
  • Lyd, lys og scene

… og mere kommer til.

Projekter
I løbet af året har vi forskellige scenetekniske projekter i samarbejde med skolens andre linjer. Vi laver også opgaver og projekter i samarbejde med eksempelvis Aarhus Teater Læring, Gelleraps, Ung i Aarhus, Børnekulturhuset, Ungdomskulturhuset, Aarhus Festuge, OMG (One Music Generation), Skjulte Steder og Aarhus 2017 – Europæisk Kulturhovedstad.

Undervisning
På linjen har du mulighed for at udvikle dig både fagligt, socialt og personligt. Den sammenhængende udvikling på disse tre områder sigter mod at gøre dig klar til – ikke blot at starte på – men også at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Fagligt har du mulighed for at vedligeholde og opkvalificere dig i dansk og matematik. Vi starter hver dag med at læse og der er dansk- og matematikundervisning på linjen to formiddage om ugen for alle linjens elever. Derudover har alle elever mulighed for at deltage i ekstra undervisning på ’Hjernevaskeriet’, som er den fælles almene undervisning på Gøglerskolen. Det sociale samvær på linjen spiller en stor rolle. Vi prioriterer derfor udflugter, deltagelse i arrangementer og virksomhedsbesøg højt. Vi tror på, at fællesskabet er vigtigt for den enkelte og at den enkelte er vigtig for fællesskabet. Det tager vi meget alvorligt og vi lægger vægt på personligt ansvar for en god tone, og for de rammer vi sammen sætter på linjen.
Vi arbejder ud fra mottoet: Åbne op for dig selv – Åbne op i gruppen – Åbne op til samfundet

Kombinationsforløb
Du opfordres til at prøve ungdomsuddannelserne af, inden du søger ind. Du har mulighed for ophold af 1 – 5 ugers varighed på SOSU, TECH og EUX/EUD.

Praktik
Skolen har to ugers obligatorisk praktik hvert halve år. Her er alle elever på linjen i praktik. Du har mulighed for at komme i praktik i yderligere to uger per halve år.

Vejledning
Når du starter på linjen bliver du tildelt en vejleder, som gennem samtaler hjælper dig med at blive afklaret i forhold til dine ønsker og muligheder for uddannelse/arbejde. Vi inddrager dine faglige, sociale og personlige kompetencer og lægger sammen en plan for, hvad du skal arbejde på at udvikle.

Der er undervisning i 32,5 timer om ugen.

Medarbejdere

Jesper Rask Nordtorp: Underviser

Uddannet folkeskolelærer med linjefag i matematik og idræt. Uddannet IT-vejleder.

Rene Firring Givskud: Underviser

Underviser på Makerspace-linjen.

Uddannet mekaniker og pædagog.

Gitte Møller: Vejleder

Projektkoordinator for Carpe Diem, samt vejleder for Makerspace-linjen og Træ & Pedel-linjen. Gitte arbejder udfra den systemiske metode.

Se nyheder fra linjen

Vores linjer har en masse på hjertet - Sørg for at tjekke deres seneste nyheder

Nyheder fra linjen