Almen undervisning

Hjernevaskeriet tilbyder undervisning i dansk og matematik til dig, som næsten er klar til at begynde på ungdomsuddannelse.

Tilbuddet er meget fleksibelt og kan kombineres med forskellige behov for at hæve niveauet i dansk og/eller matematik.

Vi arbejder tæt sammen med VUC og der er flere muligheder:

 • Gå på hold på VUC og supplere med undervisning/lektielæsning på Hjernevaskeriet.
  Imødekommer krav fra gymnasium i forbindelse med ”betinget optaget”.
 • Deltage i undervisning på Hjernevaskeriet og herigennem blive tilmeldt FVU´s (Forberedende Voksenundervisning) eksamen som selvstuderende.
  Eksamen i Dansk og Matematik vil være i december.
  Dette er en bestået/ikke bestået eksamen og bestået her, betyder adgang til erhvervsuddannelse.
 • Deltage i undervisning på Hjernevaskeriet og herigennem blive tilmeldt AVU´s (Almen Voksenuddannelse) eksamen som selvstuderende.
  Eksamen i Dansk og Matematik på G-niveau og dermed få mulighed for at opfylde kravet om mindst 02 i disse 2 fag. Eksamen vil være i maj.

Det er et tilbud til dig, der blot mangler at hæve niveauet i et enkelt fag (fx matematik) og derfor ikke opfylder betingelserne for at få SU.

Nu kan du være tilmeldt Gøglerproduktionsskolen, få skoleydelse og bruge det meste af din tid på at dygtiggøre dig der, hvor det er rigtigt svært.

Undervisningen i Hjernevaskeriet foregår på mindre hold og er tilrettelagt efter den enkeltes niveau.
Her er der ikke lektier, og der er altid plads til ”lige en ekstra eller anden forklaring”, hvis det er svært.

Garanti for trygge rammer, venlig atmosfære og nye tilgange til det ”at gå i skole”.

En ekstra gevinst ved at gå på Gøglerproduktionsskolen er, at du kan deltage i et praktisk værksted alt efter behov og overskud. Du kan altså lære matematik og dansk samtidig med, du bruger dig selv på en kreativ/praktisk/fysisk måde. Den boglige undervisning foregår indenfor den daglige skoletid.

 

En formiddag om ugen tilbyder skolen undervisning for elever, som er ordblinde. Der undervises i stave- og læsestrategier i faget dansk. Hvis du har brug for at få afklaret om du er ordblind, har vi også mulighed for at teste dig.

Som en del af forløbet på produktionsskolen laves en screening af eleverne i dansk og matematik. Det giver et øjebliksbillede af, hvad du kan fagligt, og hvor du eventuelt har brug for at blive bedre. På Gøglerskolen bruger vi screeningen som et værktøj i din afklaring.

 

På Gøglerskolen kalder vi "Almen undervisning" for Hjernevaskeriet!

Se nyheder fra linjen

Vores linjer har en masse på hjertet - Sørg for at tjekke deres seneste nyheder

Nyheder fra linjen